2001 yılında Erzurumda kuruldu

2004 Erzincan Şubesi

2006 Bayburt Şubesi