Ergoterapi
İçerik gizle
Bayburt’da Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Terapisi
1. Ergoterapi Nedir?
2. Hangi Çocuklar Ergoterapiye İhtiyaç Duyar?
3. Çocuklarda Ergoterapi Ne Yapar? Çocuklara Etkisi Nedir?
4.Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?
5.Duyu Bütünleme Bozukluğu Olduğunu Nasıl Anlarız?
Eskişehir’de Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Terapisi

1. Ergoterapi Nedir?
Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapide temel amaç kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

2. Hangi Çocuklar Ergoterapiye İhtiyaç Duyar?
Serebral palsi,
Down sendromu,
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
Öğrenme problemleri yaşayanlar (disleksi),
Mental motor retardasyon,
Yazı yazma ve ince motor beceri sorunları,
Çeşitli genetik bozukluklar,
Gelişimsel koordinasyon bozuklukları,
Tendon ve sinir yaralanmaları gibi ortopedik problemleri içeren nörogelişimsel problemi olan çocuklar
Değerlendirmeye alınmalı ve değerlendirme sonuçlarına göre ergoterapi programına başlanmalıdır.

3. Çocuklarda Ergoterapi Ne Yapar? Çocuklara Etkisi Nedir?
Ergoterapist çocuğun oyun, okul, ev ve günlük yaşam aktiviteleri hakkındaki becerilerini değerlendirir.

Çocuğun bulunduğu yaş grubundaki gelişimsel olarak uygun olan yaşıtlarıyla aynı seviyeye gelmesini hedefler ve buna uygun olarak bir tedavi programı hazırlar.

Geliştirmek istediği beceriyi veya ortadan kaldırmak istediği davranışı oyun içine katarak, bireye özgü bir tedavi programı oluşturur.

Çocukların okul becerileri geliştirilir, günlük yaşam aktivitelerindeki, oyundaki ve sosyal etkileşim becerilerindeki gecikmeler üzerinde çalışılır, motor becerilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğer çocukta davranış bozukluğu mevcut ise (her cismi ağzına alma, ısırma, öfke nöbetleri, tükürme vb.) bunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Giyinme gibi öz bakım görevlerini öğrenmesine yönelik çalışmalar düzenlenir.

4.Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?
Duyu bütünleme; kişinin kendi vücudunu ve çevresinden gelen duyumları organize eden ve vücudu çevreyle uyumlu kullanmaya mümkün kılan nörolojik bir tepkimedir.

Terapinin amacı, merkezi sinir sisteminin duyusal uyaranları işlemesini güçlendirmek, dengelemek ve geliştirmektir.

5.Duyu Bütünleme Bozukluğu Olduğunu Nasıl Anlarız?
Eğer çocuğunuz; dokunmaya, sese, harekete aşırı tepki veriyorsa ya da bir yere çarpsa bile canı yanmadan devam ediyorsa, uzun süre dönse bile başı dönmüyorsa, yüksek sesin farkına varmıyorsa, dikkatini sürdürmekte zorluk çekiyorsa, denge gerektiren aktivitelerde zorlanıyorsa, eliyle yaptığı aktiviteyi gözüyle takip edemiyorsa, çiğnemede, üflemede zorluk yaşıyor ve ağzı akıyorsa duyusal işlemlemede bir sorun olabilir ve değerlendirilmesi gerekir.