Kurumumuzda MEB onaylı Grup Destek Eğitim Programları uygulanmaktadır. Bu program aynı engel grubunda yer alan bireysel performansları yakın öğrencilerimizin grup içerisindeki sosyal ve akademik becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

Grup Destek Eğitim Programlarından yararlanabilecek Engel Türleri;

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Atipik Otizm, Asperger Sendromu vb.)
İşitme Yetersizliği
Zihin Yetersizliği
Down Sendromu
Dil ve Konuşma Bozuklukları
Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı