Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Hizmetler
Son yıllarda yaygınlaşarak devam eden kaynaştırma eğitimi konusunda da önemli amaçlar edindiğimizi belirtmek isteriz. Kaynaştırma eğitimlerini konu alan akademik araştırmalar kaynaştırma öğrencilerinin sınıflarında yaşadıkları zorluklara dikkat çekmektedir. Bu zorlukları aşmak amacıyla çocuklarımızın öğretmenlerine özel eğitim destek hizmetler sunulmalıdır. Bizler Uzmanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bu gereksinimin farkındayız ve bu çerçevede kaynaştırma eğitimi alan çocuklarımız için ayrıca destek hizmetler planladık.

Bunlar:

Okul yöneticilerine destek hizmetler sunmak
Sınıf öğretmenlerine destek hizmetler sunmak
Sınıfta yer alan normal akranlara destek hizmetler sunmak
Özel gereksinimi olan öğrencimize sınıf içi ve sınıf dışında destek hizmetler sunmak