Uzmanlar rehabilitasyon merkezleri kurumumuzda MEB onaylı “Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu program kapsamında öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere/çocuklara ve bireylere de hizmet uygulanmaktadır.

Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Disleksi Nedir?
Diskalkuli Nedir?
Disgrafi Nedir?
Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre
yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı
anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.
Bu kapsamda öğrenme güçlüğü tanısın ilişkin gereksinimleri olan öğrencilere/çocuklara ve
bireylere özel eğitim öğretmenlerimiz tarafından hizmet sunmaktayız.
Ele aldığımız “Öğrenme Güçlüğü Tanısında”;

Disleksi (Okuma Güçlüğü)
Diskalkuli (Matematik Beceri Güçlüğü)
Disgrafi (Yazma Güçlüğü) alanlarında öğrencilerin performanslarına ve ihtiyaçlarına
bağlı olarak hazırladığımız eğitsel programlar ile gelişimlerine destek sağlamaktayız.
Öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitsel programı ile;

1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri
hedeflemekteyiz.

Bu hedeflerimizin yanı sıra öğrenme güçlüğü tanısına sahip olan bireyler için eğitsel
ve gelişimsel ihtiyaçlarını göz önüne alarak hazırladığımız eğitim programında bu tanıya
sahip olan öğrencilerimizin güçlük yaşadığı;

Algısal alan,
Kavramsal alan,
Motor-koordinasyon alan,
Belek alanı,
Dikkat-koordinasyon alanı,
Sıralama-organizasyon alanı,
Dil alanı gibi gelişim alanlarını desteklemek için yoğunlaştırılmış eğitsel
uygulamalara yer vermekteyiz. (Dil ve Konuşma Bozukluğu Destek Eğitim Programı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.)
Disleksi Nedir?
Kişinin okumak için normal fırsatları olmasına rağmen yazılı sözcükleri tanımak ve anlamakta zorlandığı okuma bozukluğudur.Okuma bozukluğu yanı sıra konuşmada da sorun yaşarlar. Yaşıtlarına göre daha yavaş okuma,kelimeleri tersten algılama mevcuttur. Genellikle farklılık öğrenci ilkokula başladığı dönemde fark edilir. Disleksi nedir, Eskişehir’de disleksi merkezi ve eğitimi nasıl olmalı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Diskalkuli Nedir?
Kişinin aritmetik becerilerde yaşadığı güçlüktür. Dört işlem yapmakta zorlanma, hatalı işlem yapma, parmakla sayma, matematik sembollerini ayırt etme ve adlandırma da zorluk yaşama gibi matematik becerilerinde sorun yaşarlar. Zaman kavramlarını öğrenmekte zorlanırlar.

Disgrafi Nedir?
Kişinin yazma becerilerinde yaşadığı güçlüktür. Yaşıtlarına göre yazma becerileri yavaştır. Yazarken hece atlama,bazı harfleri ve sayıları karıştırma (b-d, m-n,6-9,g-y gibi), noktalama ve gramer hataları yaparlar. Yazı yazarken silik,düzensiz yazma ve kelimeler arasında uygun boşlukların bırakılmaması mevcuttur.