Zihinsel engelli bireyler tanım olarak: Zihinsel işlevler açısından ortalamaya göre iki standart sapma farklılığa sahip olan kavramsal, sosyal ve pratik becerilerde uyum sağlama becerilerinde eksiklikleri ya da bazı sınırları olan bireylerdir. Genellikle bu özellikler 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkar ve özel eğitime ”Zihinsel Engelli Bireyler Destek Programları’na” ihtiyaç duyulur. Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programını da inceleyebilirsiniz. Ayrıca down sendromu hakkında detaylı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Eskişehir rehabilitasyon merkezleri olarak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘’Zihinsel Engelli Bireyler Destek Programları ’’ uygulamaktayız. Bu programla birlikte, zihinsel engelli bireylerin yanı sıra Down Sendromu ve Angelman gibi tanılarla özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler de destek veriyoruz. Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin bu eğitimle öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri ve kavramsal beyin yapıları geliştiriliyor. Tüm bu becerileri detaylı bir şekilde karşılamak amacıyla eğitimimizi belli başlıklara böldük, böylece çok daha detaylı bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Zihinsel Engelli Bireyler Destek Programları şu şekildedir:

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
Erken Özel Eğitim ve Aile Eğitimi
Gereksinim Duyan Çocuklara Yönelik Fizyoterapi
Sosyal Etkinlikler
Aile Eğitimi ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Aile Eğitimi ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin farklı alanlarda gelişimini hızlandırması için ailenin sağlayacağı koşullar çok önemlidir. Bireylerin alacağı eğitim ‘’Eskişehir Rehabilitasyon Merkezleri’’ ile sınırlı kalmamalıdır. Alınan eğitime ek olarak, gün içerisinde de aileler çocuğun eğitimine katkı sağlamalıdır.

Aile eğitim programında: Ailelerin çocuğun dil gelişimi, sosyal ve duygusal olarak gelişimi ve bağımsız yaşam becerileri kazandırma konusunda nasıl bir yaklaşım sağlamaları konusunda detaylı bir eğitim veriyoruz. Böylece aile eğitimi ile bireyin okuldan ve çevresinden aldığı desteğin kalıcı hale gelmesini sağlıyoruz. Öğrenmenin kalıcı olması için farklı ortamlarda verilen eğitimler sık sık tekrar edilerek pekiştirilir. Ailelerin eğitilmesi, zihinsel yetersizliği olan bireyin karşılaştığı yeni problemlerini de bu eğitim çerçevesinde çözmesini sağlar. Eğitimle birlikte şunlar hedeflenmektedir:

1- Ailenin var olan durumu kabullenmesi,

2- Engelli bireylerin sorumlulukları ve haklarının öğrenilmesi,

3- Aile ile işbirliği yaparak bireyin eğitim programının evde de uygulanması,

4- Aileyi diğer kaynaklar konusunda da bilgilendirmek.

Gereksinim Duyan Çocuklara Yönelik Psiko Motor Beceri Gelişimi
Duyu organları zihin ve kasların aynı anda birlikte çalışması ile ortaya çıkan becerilere-davranışlara psikomotor beceriler denir. Engelli bireylerin günlük yaşam içerisinde psiko-motor becerileri bağımsız bir şekilde geliştirmeleri oldukça önemlidir.

Bu özel eğitimde, büyük kaslardan küçük kaslara doğru bir gelişim amaçlanmalıdır. Büyük kasların gelişmesi ile temel beceriler kazanılır. Sonrasında küçük kaslarla birlikte tüm işlerlik kazanılır. Tüm bu işlemler basitten aktivitelerden daha zora doğru gerçekleştirilir. Bireylerin bildiği ve sevdiği aktivitelerin yapılarak başlanması eğitime bağlanma açısından önemlidir. Bunun yanı sıra gerekli bireylere Ahenk Eskişehir rehabilitasyon merkezleri çatısı altında bulunan fizyoterapistlerimizle gerekli eğitimi veriyoruz.

Sosyal Etkinlikler
Bu eğitim programımız sosyal bilgiler ve hayata dair genel konuları kapsar. Sosyal hayatta zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaşadıkları sorunların çözümünde kullanacakları bilgi, tutum ve davranışları geliştirmeyi hedefliyoruz. Tasarladığımız eğitimlerle, bireylerin sosyal hayata adapte olmasını sağlıyoruz. Basitten karmaşığa ve somut işlemlerden soyut kavrama doğru bir yol izlediğimiz eğitimlerde, birey; genel tarih, kültür ve çeşitli doğal ve toplumsal olay arasında bağlantı kurmayı öğreniyor.